Javan Arrayt ja ArrayListit

Javan Arrayt ja ArrayListit – Arrayt                                           Javassa array eli taulukko on tietorakenne, jota käytetään useiden samantyyppisten arvojen tallentamiseen. Sen voi ajatella olevan kokoelma samantyyppisiä muuttujia, jotka löytyvät yhden nimen alta.…

JavaScript forEach-metodi

JavaScript forEach-metodi Tässä artikkelissa käsittelemme JavaScriptin forEach-metodia. Tämän metodin avulla voidaan iteroida taulukon arvojen läpi kutsumalla itse kirjoitettua funktiota taulukon jokaiselle elementille.   https://youtu.be/9TkJiSdszyE   Taulukon alkioiden läpi iteroiminen Ennen…

15 vinkkiä ohjelmointitaitojen hyödyntämiseen

15 vinkkiä ohjelmointitaitojen hyödyntämiseen – Mitä voin saavuttaa jos opettelen koodaamaan? Olemme yhä enemmän riippuvaisia älylaitteista päivittäisessä elämässämme, ja ohjelmoinnin merkitys kasvaa älylaitteiden suosion mukana. Muutamien seuraavan vuoden aikana tietokoneohjelmointi…

Mihin ohjelmointia käytetään? 

Mihin ohjelmointia käytetään?  Jos olet ikinä käyttänyt tietokonetta, katsellut videoita internetissä tai pelannut videopeliä, on hankala ajatella että kaiken tämän takana on vain merkkejä ja symboleita. Tietokoneen teho johtuu siitä,…

Opas ohjelmointikirjallisuuteen

Opas ohjelmointikirjallisuuteen Ihmiset ovat erimielisiä siitä, onko ohjelmoinnin tai ohjelmointikielten perusteiden opetteleminen kirjallisuuden avulla mahdollista ja kannattavaa, sekä siitä mitkä kirjat ovat parhaita näihin tarkoituksiin. Me uskomme, että hyvin kirjoitettu…

CSS-taustakuvat

CSS-taustakuvat Tähän artikkeliin olemme koonneet kaikkein tärkeimmät CSS-asetukset, jotka vaikuttavat verkkosivustojen taustakuviin. Mitä ominaisuuksia voimme määritellä ja mitä arvoja voimme antaa niille?     Yksiväriset taustakuvat − CSS background-color Yksivärinen…

HTML – Tekstin värin muuttaminen

HTML – Tekstin värin muuttaminen – HTML-sisällön värit Jos haluamme muuttaa verkkosivumme tekstin väriä, meidän on käytettävä CSS-ominaisuutta color.   <style> body { color: red; } </style>   Mitä tämä…

HTML – Vieritettävät sisällöt

HTML – Vieritettävät sisällöt – Miten poistaa vieritys käytöstä? Jos et halua lukea koko artikkelia, ja haluat pelkästään piilottaa vierityspalkin, löydät vastauksen alla olevasta koodinpätkästä. Voit piilottaa vierityspalkin CSS-säännöllä  …

HTML – Taustavärin vaihtaminen

HTML – Taustavärin vaihtaminen – “Background-color”-ominaisuus Tässä on mahdollinen ratkaisu sivun taustavärin vaihtamiseen HTML-tiedostossa: <head> <style> body {  background-color: PeachPuff; } </style> </head> Mitä tämä artikkeli käsittelee?  Voimme asettaa monien…

Python listakoosteet

Python listakoosteet Listakoosteet ovat helppo ja tarkka tapa uusien listojen luomiseen olemassa olevien iteroitavien olioiden, kuten listojen, monikoiden jne. perusteella.     https://youtu.be/kmzc2xtMqxA   Esimerkki 1 Voimme esimerkiksi luoda rangen…

Python list append

Python list append() – Esimerkki Append on Pythonin metodi, joka lisää alkion listaolion loppuun.      Yksinkertaista esimerkkiä varten tarvitsemme listan, johon voimme käyttää append-metodia. Tässä olemme käyttäneet eläinten listaa…

Python set

Python set Set eli joukko on Pythonin tietotyyppi, jota käytettäessä yhteen muuttujaan voidaan tallentaa useita arvoja. Joukolla on muutamia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Ne ovat järjestämättömiä ja indeksoimattomia, ja ne eivät voi…

PLC-ohjelmointi aloittelijoille

PLC-ohjelmointi aloittelijoille – Mikä ihmeen PLC? PLC on lyhenne sanoista “Programmable Logic Controller”. Suomeksi se tarkoittaa ohjelmoitavaa logiikkaa, mutta PLC-lyhennettä käytetään yleisesti myös suomen kielessä. PLC on laite, jota käytetään…

Python lambda-funktiot

Python lambda-funktiot Lambda-funktiot ovat ovat pohjimmiltaan lyhyitä ja nimettömiä funktioita, joita käytetään Python-koodissa tiettyjen tehtävien suorittamiseen. Lambda-funktio koostuu vain yhdestä lausekkeesta, mutta sillä voi olla kuinka monta argumenttia tahansa.  …

Tiedostojen käsittely Pythonissa

Tiedostojen käsittely Pythonissa Tiedostojen käsittely on Pythonissa erittäin tärkeä konsepti. Tässä artikkelissa käsittelemme tiedostojen lukemista ja niihin kirjoittamista.     Esimerkki Avaamme Python-koodissamme tyhjän tekstitiedoston, jonka jälkeen kirjoitamme siihen rivejä…

Python array

Python array – Määritelmä Array on Pythonin tietotyyppi, joka voi sisältää useita samantyyppisiä alkioita. Yhden arrayn sisältämien alkioiden on siis kaikkien oltava esimerkiksi merkkijonoja.   https://youtu.be/Ah64JIBxZl4   Arrayn luominen Arrayt…

Pythonin luokat

Pythonin luokat Python on olio-ohjelmointikieli, minkä vuoksi luokat ovat Pythonissa erittäin tärkeä konsepti. Luokka on ikään kuin viitekehys olioiden luomiselle.   https://youtu.be/ph8IfJb3vz0   Luokan luominen Pythonissa Luokka määritellään avainsanalla  “class”…

Python sanakirjat

Python sanakirjat Pythonin sanakirja (dictionary) on yleinen ja hyödyllinen tietotyyppi, joka järjestelee tiedot avain-arvo-pareihin. Se on muutettavissa ja avainten kaksoiskappaleita ei hyväksytä. Tässä artikkelissa käymme läpi sanakirjan luomisen, avainten päivittämisen…

Python-luetteloiden käyttäminen

Lista on Pythonin tietotyyppi, jonka avulla yhteen muuttujaan voidaan tallentaa useita arvoja. Listan luominen Pythonissa Ensimmäinen askel on muuttujan nimen valinta. Sen jälkeen tallennettavat arvot lisätään hakasulkeiden sisään. Jos hakasulkeiden…

Tiedostojen poistaminen Pythonin OS-moduulin avulla

Tiedostojen poistaminen Pythonin OS-moduulin avulla Tässä artikkelissa käymme läpi, miten voimme poistaa tiedostoja Pythonin OS-moduulin avulla. Pythonin OS-moduuli tarjoaa käyttäjille helpomman tavan vaikuttaa taustalla toimivaan käyttöjärjestelmään. OS-moduuli tarjoaa useita funktioita,…

Python for-silmukka

Python for-silmukka Tänään käsittelemme for-silmukoita. Se on tapa, jolla voimme iteroida merkkijonon, listan tai sanakirjan läpi ja suorittaa koodia jokaiselle yksittäiselle tiedolle.   https://youtu.be/VKaqPUB-CxM   Listan läpi iteroiminen Katsotaan esimerkkiä,…

Python Regex

Python Regex RegEx eli säännölliset lausekkeet ovat merkkien sarjoja, joiden avulla merkkijonoista voidaan etsiä tiettyjä toistuvia asioita. Voimme siis määritellä säännöllisen lausekkeen, jota haluamme etsiä ja sitten pyytää Pythonia käymään…

Python sort

Python sort Sort() on Pythonin metodi, jota voidaan käyttää listojen järjestämiseen sille annettujen määritelmien perusteella. Voimme jättää parametrit määrittelemättä, tai pyytää listaa päinvastaisessa järjestyksessä. Voimme antaa sille myös oman funktion,…

Kirjastojen tuominen Python-ohjelmiin

Kirjastojen tuominen Python-ohjelmiin Pythonissa kirjastoilla viitataan moduulien kokoelmiin, joita voidaan käyttää toistuvasti missä tahansa ohjelmassa sen sijaan, että toiminnallisuudet pitäisi koodata joka kerta uudelleen. Moduuli puolestaan viittaa mihin tahansa Python-tiedostoon…

Python-ohjelman lopettaminen

Python-ohjelman lopettaminen On monia syitä sille, miksi ohjelmoija saattaa haluta lopettaa ohjelman tietyssä pisteessä. Yleisimpiä syitä ohjelman lopettamiselle on tietyn ehdon saavuttaminen tai rikkominen, jonka jälkeen emme halua jatkaa ohjelman…

Threadien luominen ja pysäyttäminen Pythonissa

Threadien luominen ja pysäyttäminen Pythonissa Thread tai säie on operatioiden joukko, jotka on asetettu tietokoneen suoritettavaksi. Threading nopeuttaa ohjelman suorittamista, sillä se mahdollistaa ohjelman eri osien suorittamisen samanaikaisesti.   https://youtu.be/867qZjKTjIE…

Debuggaus Pythonissa PDB-moduulin avulla

Debuggaus Pythonissa PDB-moduulin avulla Debuggaus eli vianmääritys tai vianetsintä on erittäin tärkeä ohjelmointitaito, joka jokaisen kehittäjän tulisi hallita. Pythonin valmis PDB-moduuli on interaktiivinen lähdekoodin debuggaaja Python-ohjelmille. Tämä moduuli tulee standardikirjaston…

Luokkien käyttö Pythonissa

Luokkien käyttö Pythonissa Python on olio-ohjelmointikieli. Toisin kuin proseduraalisissa ohjelmointikielissä, Pythonissa käytetään paljon luokkia ja olioita.     https://youtu.be/rI4vmRc9V3c   Pythonissa luokka on ikään kuin pohjapiirros, mallipohja tai prototyyppi olioiden…

Pythonin pakettimanagerin käyttö

Pythonin pakettimanagerin käyttö PIP on pakettimanageri, jota käytetään ohjelmistopakettien ja moduulien asentamiseen Python Package Indexistä (PYPI) tai muista indekseistä. Jotkin paketit, kuten suosittu request-kirjasto, ovat virallisesti tuettuja, kun taas toisen…