Mình cần chút tĩnh lặng và yên bình – Câu chuyện của sinh viên Trường CodeBerry, Balázs Gergely Soós

Balázs Gergely Soós, BeeGee tốt nghiệp ngành kỹ sư khoa học máy tính với bằng tiến sĩ của trường...

Đọc thêm