Giới thiệu về lập trình

Lập trình là gì? Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc tại một công ty đa quốc gia và sắp có buổi họp với đối tác Trung Quốc. Bạn là…