Lập trình viên JavaScript với tấm bằng Công tác Xã hội – Câu chuyện của học viên Anikó Borosová

Anikó Borosová có bằng Công tác xã hội tại Đại học Eötvös Loránd. Sau tốt nghiệp, cô làm việc...

Đọc thêm