Bọn mình quyết định chia sẻ bảng Trello “nội bộ” của CodeBerry cho học viên sử dụng, và đây là kết quả.

Cách bọn mình đã làm để minh bạch hệ thống phản hồi ý kiến tại CodeBerry Một ngày nọ, bọn mình nảy...

Đọc thêm