Từ học Python tại trường trung học đến làm việc cho EPAM – Câu chuyện của học viên trường CodeBerry, Attila Blascsák

Attila Blascsák là một trong những học viên đầu tiên tại CodeBerry. Sau khi kết thúc khóa học, anh...

Đọc thêm