Adatvédelmi tájékoztató

A CodeBerry School Kft tájékoztatja az codeberryschool.com oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

1. A kezelt adatok köre

név, e-mail cím

A látogató a honlapon történő regisztráció elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az CodeBerry School Kft jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

2. Az adatkezelés célja

  • A CodeBerry School Kft online szolgáltatásainak nyújtása
  • a regisztráció során megadott email címre a CodeBerry School Kft szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevél küldése
  • piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a codeberryschool.com oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció elküldésének napján kezdődik és a regisztráció visszavonásáig tart.

5. A honlap üzemeltetője

A codeberryschool.com honlapot az CodeBerry School Kft (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 149. II/8.) üzemelteti, az adatokat a codeberryschool.com biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat az CodeBerry School Kft harmadik személynek nem továbbítja.

6. Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az CodeBerry School Kft által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a hello@codeberryschool.com email címre megküldött levélben kérhetik. Az CodeBerry School Kft a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az CodeBerry School Kft a hello@codeberryschool.com email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.